Kennel Siggen fikk Norsk Kennel Klubsoppdretterpris i 2002

Det kan være interessant å se på merittene som ligger bak en slik tildeling og hva som har skjedd etterpå.

Kennel Siggen oppdrettet sitt første pembroke corgi kull i 1968.

Knut- Sigurd Wilberg, (Siggen) sto da som oppdretter.

Tidlig 70-tallet tok han sin bror Leif- Herman inn som medeier i kennel Siggen. Knut Sigurd gikk ut av kennelen i 1973 og i 1974 ble Leif-Hermans ektefelle Rita ny medeier. Kennel Siggen hadde i Knut-Sigurd og Leif-Hermans tid også et lite oppdrett av schaferhunder, men siden 1973 har man kun konsentrert seg om oppdrett av welsh corgi pembroke.

I 2011 ble Julie Wilberg, nå Brandvik, medeier i sine foreldres kennel.

Siden 1968 og frem til 01.04.2020 har Kennel Siggen hatt 110 pembroke corgi kull. Siden vi begynte med stumphale avl i 1989 har vi oppdrettet 69 kull.

453 Siggenvalper har levd opp på disse 52 årene. Kjønnsfordelingen har vært 233 hannhunder og 220 tisper. De som liker statistikk finner fort ut at kennel Siggen har hatt gjennomsnittlig 2,1 valpekull pr. år og at kullstørrelsen har vært på 4,1 valper i gjennomsnitt. Variasjonen i antall valper har dog vært fra 1- 9 levende valper.

Ser vi på tallene fra 1989 og frem til i dag er det 290 valper som har levd opp; 154 hannhunder og 136 tisper, dvs 4,2 valper pr. kull og 2,2 kull pr. år i perioden. Det ble født 153 valper med stumphale, dvs 52,75%

42 av valpene er ikke 2 år ennå og kan derfor ikke oppnå Ch.tittel eller er satt på vent pga Corona virus tiltak.

Av resterende valper har 141 oppnådd nasjonal championtittel, dvs 34,3%

45 Siggen hunder har fått den mest fornemme av alle championtitler, nemlig Internasjonal utstillingschampion.

Kennel Siggen har to ganger oppnådd å bli Bamsestatuettvinner
( mestvinnende hund i Norge uansett rase på Norsk Kennel Klubs utstillinger).

Første gang i 1968 med den engelske importen Ch. Yorken Gallant Knight og i 1983 med egenproduserte Int.Nord. U.Ch Siggen`s Hi-Fi.

Det har hele tiden vært kvalitet som har ligget bak Kennel Siggens oppdrett. Allerede i 1981 ble en av våre oppdrettergrupper best på Nordisk Vinnerutstilling på Sjølyst i konkurranse med alle andre rasers oppdrettergrupper den dagen.

Samme bedrift gjentok seg på Nordisk Vinnerutstilling på Hamar i 1994.

En oppdrettergruppe fra Kennel Siggen vant også på Norsk Vinnerutstilling på Hamar i 1996 og på Norsk Vinner/ NKKs 100-års-jubileumsutstilling på Bjerke i 1998.
Topp-plassering ble det også på NKK’s int. utstilling på Kongsberg i 1999.

Den siste «Utstillingens beste oppdrettergruppe» ble oppnådd på NKKs internasjonale utstilling i Bø februar 2020.

Kennel Siggen har oppdrettet hunder som har oppnådd championtitler i følgende land: Foruten Norge, Sverige, Finland, Danmark, kan man ramse opp: USA, England, Australia, Tyskland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Frankrike, Østerrike, Sveits, Polen, Kroatia, Tsjekkia, Israel, Mexico, Spania, Russland, Estland, Slovakia, Slovenia, Bosnia, Ukraina, Serbia, Bulgaria, Moldova, Hviterussland og Filippinene

Vi har også oppdrettet en lang rekke Best in Show og Best i Gruppen vinnere, både i Norge og i utlandet.

Men vi vil trekke frem følgende

Verdensvinnere:

Ch. Siggen`s Solo i Tel Aviv i 1987, Ch.Siggen`s Oberon i Porto i 2001, Ch.Siggen`s Romulus Rocco i Dortmund 2003, Ch. Cuuchin Born to Enchant i Stocholm 2008, Ch. Nebriowa Cole Haan i Bratislava 2009,
Ch.Siggen’s Uptown Girl i Herning 2010 og Ch. Siggen’s Queen of Spades i Leipzig 2017

Veteran Verdensvinnere:

Ch. Otreks Only in My Dreams, Stockholm 2008 og Ch. Siggen’s Uptown Girl i Paris 2011

Junior Verdensvinnere:

Siggen’s Queen of Spades i Budapest 2013 og hennes sønn Siggen’s Domino i Leipzig 2017

Europavinnerne:

Ch. Siggen`s Jeremy og Ch. Siggen`s Conny i København i 1997 og Ch. Siggen’s Uptown Girl i Helsinki 2006 og Andvol Marshal i Brussel 2016.

Kennel Siggen har også flere hunder som har oppnådd certifikater i rasens hjemland. Ch. Siggens Hi–Fi ble stilt ut i England i perioden 1984-86 og oppnådde to cert og fire reserve-cert. Han var da den første ikke-engelske pembroken som noensinne hadde tatt cert i rasen. For å kunne stille ut en norsk hund i England på den tiden, måtte han først stå seks måneder i karantene, deretter bodde Hi-Fi hos og ble stilt ut av engelske corgivenner.

I 2002 dro Ch.Siggen`s Oberon (stumphale) over og tok certet på Windsorutstillingen.
Han var da den første pembroken fra Europa som reiste til England på det nye Pet Passport Scheme (EØS-pass for hunder) og oppnådde cert. Han reiste senere til Australia og ble champion der i 2005 før han kom hjem og ble pensjonist i gamlelandet.

Senere har både CiMaiths Elegant Siggen Design og Antudor Accidentally in Love vunnet cert på The League Show ( den engelske spesialutstillingen). Men enda bedre resultater har Siggen’s Doffen og Siggen’s Queen of Spades oppnådd.. De er begge engelske champions og Siggen’s Queen of Spades vant også Best i Rasen på Crufts i 2014.

Siggen’s Doffen bodde hos Kevin Dover, Wales, i flere år. Han var med sin medfødte stumphale(NBT) den første utenlandske NBT som ble engelsk champion mens det ennå var lov å kupere i Storbritannia. Vi er veldig stolte av at han er morfar til rasens mestvinnende gjennom tidende i England, Pemcader Thunderball aka Magnus og at han har stumphalen sin fra Siggen’s Doffen. Doffen som i dag lever hos en god venninne i Amsterdam og er 131/2 år gammel.

Siggen

For å holde sin høye standard har Kennel Siggen jevnlig importert avlsdyr, både hannhunder og tisper, samt frossen sæd fra England, Australia, Russland og Amerika, som har ført oss videre i vårt oppdrett.
Vi har heller ikke gått av veien for å bruke andre oppdretteres hannhunder, både fra inn- og utland, når dette har passet i avlsarbeidet.

Vi er stolte over at våre avlshannhunder med stumphale har oppnådd championat i England, USA og Australia samt flere europeiske land og at vi kan møte kvalitetsvalper etter dem i utstillingsringene verden over!

I de årene Gullcorgi-pembroke listen er ført( mestvinnende pembroke i Norge), fra 1974 til 2019, har det vært kåret 46 gullcorgier. 35 (25 forskjellige) av disse har vært i Kennel Siggen’s eie/medeie eller fra vårt oppdrett.

Kennel Siggen vil takke alle valpekjøpere og corgivenner over hele verden.
Uten samarbeid om avl og uten entusiastiske valpekjøpere som stiller ut avkommene, hadde ikke dette fantastiske resultatet vært mulig.

Sørumsand 07.04.2020

Rita Tilley Wilberg